Zápis z výroční členské schůze ANBC.

ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE A.N.B.C. ze dne 11.9.2010 Přítomni : Šmidrkal Lubomír, Ševeček Pavel, Svátek Milan, Kliment Richard , Pajl Josef, , Formánek Pavel, Formánek Václav , Šindelář František, Procházka Miroslav, Stichenwirth Albert . Omluveni : Kronďák Jiří , Hons Karel , Pok Otakar , Pok Josef , Bareš Jaromír , Buddy Weston , Pokorný Milan. Průběh schůze: - volba revizní komise(Formánek Václav a Stichenwirth Albert) a revize účtu ( nenalezeny žádné závady ) - zrušení členství Petra Dohnala st. a Petra Dohnala ml. ( na vlastní žádost ) zrušení členství Bareše Jaromíra. Nepotvrzeno písemně (potvrdit emailem ) zrušení členství Grigara Stanislava ( 2 roky nezaplacené čl. příspěvky) - zvolení nového hospodáře asociace Ševečka Pavla ( odsouhlaseno všemi přítomnými členy ) - výše členského příspěvku pro rok 2011 odsouhlasena na 700,-Kč - zhodnocení soutěží Nůž roku a Nůž časopisu Myslivost: přítomnými členy hodnoceno kladně, - podán návrh na posunutí začátku soutěží tak aby vyhodnocení mohlo proběhnout dříve. - otevřena diskuse ohledně uspořádání soutěže Ostří roku. ( konstatováno, že je těžce realizovatelné, z důvodu nutnosti výroby přístroje(zůstává otevřeno) -podán návrh na rozšíření soutěže o dlouhé chladné zbraně ( od jaké délky? jaké kategorie? zůstává otevřeno) -všeobecná diskuse: členská základna, kalendář, propagace A.N.B.C. -závěr.

Datum zveřejnění: 17.2.2011 21:28:02